Opodatkowanie

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem polskiego Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 600) w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. „czarna lista”) Księstwo Liechtenstein jako państwo nie zalicza się już do rajów podatkowych, będących „na celowniku” polskiego fiskusa.

Na chwilę obecną Polska nie zawarła z Księstwem Liechtenstein umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska posiada jednak umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Austrią. Austria z kolei zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Księstwem Liechtenstein.

Szeroko rozumiane opodatkowanie fundacji prywatnych może nastąpić na trzech poziomach, tj. 

 1. na poziomie wkładów i transferów do fundacji, 
 2. na poziomie dochodów uzyskiwanych przez fundację prywatną, oraz 
 3. na poziomie dystrybucji aktywów na rzecz beneficjentów.

Każde z tych zagadnień jest dokładnie analizowane przez naszą Kancelarię, w celu dopasowania rozwiązań pod kontem potrzeb klienta.

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

  Podatek dochodowy w Liechtensteinie obliczany jest od dochodu brutto z zatrudnienia, z uwzględnieniem wszyskich dochodów. Dochody z zysków kapitałowych nie są wliczane do podstawy obliczenia podatku. Dochody z inwestycji (dywidendy, należności licencyjne, odsetki) zwolnione są w Liechtensteinie z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Przy ustaleniu rezydencji podatkowej osób fizycznych w Liechtensteinie nie bierze się pod uwagę ich obywatelstwa, okres czasu jaki przebywały one na terytorium Księstwa.
   
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

  Osoby prawne – a zatem także fundacje użyteczności prywatnej – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od dochodu netto według stawki 12,5% (przy działalności operacyjnej). Minimalna kwota podatku dochodowego dla wszystkich osób prawnych z siedzibą w Księstwie Liechtenstein wynosi CHF 1.200,00 rocznie.

  Przy uzyskaniu statusu PVS – Privatvermögensstrukturen „struktury prywatnego majątku” osoby prawne (fundacja) opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem CIT w kwocie CHF 1.200,00.
   
 3. Podatek VAT:

  Księstwo Liechtenstein jest w Unii Celnej ze Szwajcarią i na tej podstawie objęte jest szwajcarskim systemem podatku VAT. Przedmiotem opodatkowania są wewnątrzkrajowa dostawa towarów i świadczenia usług oraz import towarów i usług.

  Stawka podstawowa podatku VAT wynosi 7,7 %. Usługi hotelarskie i mieszkaniowe objęte są zredukowaną stawką 3,7%. Zredukowaną stawką 2,5% objęte są m. In. żywność, lekarstwa.

  Obowiązkowi rejestracji podatkowej podlegają wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od formy prowadzenia działalności, gdy wartość opodatkowanego obrotu przekroczy CHF 100.000,00 w skali roku. Prawo podatkowe Księstwa Liechtenstein dopuszcza tworzenie przez podmioty powiązane grup podatkowych.
Dr. Tomasz Klimek, LL.M.
Öffentlicher Notar
Rechtsanwalt

KANCELARIA ADWOKACKA W AUSTRII
Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien

KANCELARIA NOTARIALNA W LIECHTENSTEINIE Landstrasse 151
FL-9494 Schaan

Tel: +423 792 60 49

E-mail: notariat@klimek.li
WWW: www.klimek.li