Nowe kierunki: "podfundacja" w Liechtensteinie

Nowe kierunki: główna fundacja austriacka i "podfundacja" w Liechtensteinie?

Pod pojęciem podfundacji mam na myśli ustanowienie nowej fundacji prywatnej, przy czym istniejąca fundacja prywatna – sama lub wraz z innymi osobami fizycznymi lub prawnymi – jest fundatorem tej przyszłej, nowej fundacji prywatnej. Przeniesienie majątku przez austriacką fundację prywatną na inną (zagraniczną) fundację prywatną zazwyczaj nie jest uregulowane w celu fundacji i/lub w akcie założycielskim. Aby umożliwić ustanowienie podfundacji, konieczne jest zatem włączenie odpowiednich uregulowań do aktu założycielskiego fundacji (statutu). 

Jeśli jednak dokumenty fundacji stwarzają odpowiednią podstawę, to model fundacji w Lichtensteinie może być wykorzystywany nie tylko jako narzędzie optymalizacji podatkowej. 

Również wszystkie omówione powyżej zalety ustawy o fundacji w Lichtensteinie można wykorzystywać w ramach tej konstrukcji. W tym kontekście należy jeszcze raz podkreślić możliwość ukształtowania uprawnień fundatora, jak również możliwość (większościowego) obsadzenia organu nadzoru podfundacji w Liechtensteinie beneficjentami tej fundacji, przez co uzyskaliby oni znacznie szerszy zakres uprawnień, niż jest to przewidziane w przypadku austriackiej fundacji głównej.

Dr. Tomasz Klimek, LL.M.
Öffentlicher Notar
Rechtsanwalt

KANCELARIA ADWOKACKA W AUSTRII
Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien

KANCELARIA NOTARIALNA W LIECHTENSTEINIE Landstrasse 151
FL-9494 Schaan

Tel: +423 792 60 49

E-mail: notariat@klimek.li
WWW: www.klimek.li