Prawa rzeczywistego beneficjenta fundacji

Oprócz prostszego i niesformalizowanego ustanawiania fundacji prywatnych, prawo Księstwa Liechtenstein ma również inne zalety, w szczególności w odniesieniu do zachowania uprawnień rzeczywistego beneficjenta fundacji do wywierania wpływu na aktywa fundacji i jej zarządzanie. 

Tego rodzaju uprawnienia do wpływania na funkcjonowanie fundacji były od zawsze przedmiotem konfliktu, nie tolerowanego przez prawo austriackie, a tolerowanego przez przyjęte rozwiązania prawne w Księstwie Liechtenstein. 

Prawo Liechtensteinu nie stwarza również problemu rady doradczej, podobnej do rady nadzorczej w rozumieniu orzecznictwa austriackiego Sądu Najwyższego, ponieważ prawo fundacji Liechtensteinu nie zna ani przepisów dotyczących rady nadzorczej, ani przepisów dotyczących niezgodności dla organów fundacji (interesu prywatnego) porównywalnych z austriacką ustawą o fundacjach prywatnych öPSG. W związku z tym dopuszczalne jest obsadzenie kolejnego organu zgodnie z art. 552 § 28 PGR, niezależnie od przyznanych mu kompetencji, większością lub nawet w całości beneficjentami. Zgodnie z ust. 1 leg. cit. (cytowanej ustawy) wyraźnie możliwe jest przyznanie dodatkowemu organowi - jak chociażby radzie doradczej (Beirat) - prawa do udzielania zgody na dokonanie określonej czynności i wydawania poleceń w stosunku do zarządu fundacji.

Dr. Tomasz Klimek, LL.M.
Öffentlicher Notar
Rechtsanwalt

KANCELARIA ADWOKACKA W AUSTRII
Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien

KANCELARIA NOTARIALNA W LIECHTENSTEINIE Landstrasse 151
FL-9494 Schaan

Tel: +423 792 60 49

E-mail: notariat@klimek.li
WWW: www.klimek.li