Podstawowe informacje

Wśród polskich przedsiębiorców można zaobserwować duże zainteresowanie założeniem funacji prywatnej w Liechtensteinie, ale i jednocześnie ostrożną niepewność, albo czasami nawet początkowy brak przekonania do korzystnego wpływu na proces efektywnego zarządzania majątkiem właśnie przez fundację użyteczności prywatnej.

W gronie sceptyków dominuje pogląd, że samo przeniesienie aktywów na inny podmiot rodzi ogromne ryzyko. W praktyce są to zupełnie nieuzasadnione obawy, a fundacja użyteczności prywatnej w Liechtensteinie zyskuje na popularności, jako jeden z najlepszych instrumentów dla zarządzania aktywami oraz dla uporządkowania i długotrwałego zabezpieczenia międzypokoleniowej sukcesji biznesu.

 1. Struktura fundacji:
  1. Fundator (Stifter) – to założyciel fundacji. Możliwość zastrzeżenia prawa do zmiany celu fundacji lub jej rozwiązania,
  2. Rada Fundacji (Stifrungsrat) – to zarząd fundacji, który składa się obowiązkowo z dwóch osób, przy czym co najmniej jeden członek Rady Fundacji musi stale zamieszkiwać na terenie Księstwa Liechtenstein, oraz wykazać się przynajmniej kwalifikacjami, o których mowa w Art. 180a PRG.
  3. Protektor (Protektor) – fakultatywny organ fundacji, wyposażony przez fundatora w kompetencje kontrolne nad Fundacją, jej radą i jej aktywami,
  4. Beneficjent(ci) (Begünstigte) – osoby uprawnione do pobierania przysporzeń od fundacji, zgodnie z regułami określonymi przez fundatora w dokumentach fundacji. Brak obowiązku ujawniania beneficjentów fundacji
 2. Statut i załącznik:
  określają m. in. Kapitał założycielski, cel fundacji, jej beneficjentów, 
 3. Kapitał założycielski:
  min. CHF 30.000,00 albo EUR 30.000,00 albo USD 30.000,00
 4. Podatek CIT:
  12,5% (przy działalności operacyjnej). Przy uzyskaniu statusu PVS - Privatvermögensstrukturen „struktury prywatnego majątku” fundacja opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem CIT w kwocie CHF 1.200,00.
Dr. Tomasz Klimek, LL.M.
Öffentlicher Notar
Rechtsanwalt

KANCELARIA ADWOKACKA W AUSTRII
Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien

KANCELARIA NOTARIALNA W LIECHTENSTEINIE Landstrasse 151
FL-9494 Schaan

Tel: +423 792 60 49

E-mail: notariat@klimek.li
WWW: www.klimek.li