Krótko o Liechtensteinie

Księstwo Lichtenstein jest monarchią konstytucyjną, na czele z dziedzicznym Księciem-monarchą, wyposażonym w bardzo szerokie prerogatywy władzy politycznej. Jest on gwarantem stabilności prawnej, politycznej i ekonomicznej tego państwa. Fakt ten jest wysoko ceniony przez krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorców i inwestorów. 

Księstwo Liechtenstein powstało 23 stycznia 1719 r. na podstawie dekretu wydanego przez Cesarza Karola VI. Habsburga scalającego hrabstwo Vaduz z ziemią Schellenberg i ustanawiającego Księstwo Liechtenstein. Oba terytoria nabyte zostały wcześniej przez Księcia Jana Adama von Liechtenstein. Na Kongresie Wiedeńskim (1814-1815) potwierdzona została suwerenność państwowa Księstwa, które 12 lipca 1806 r. zostało przyjęte w poczet Państw Członkowskich Związku Reńskiego (Rheinbund). 

Rok 2019 r. jest  szczególnym rokiem jubileuszowym 300-lecia państwowości Księstwa, które optymalnie łączy tradycję z nowoczesnością.

System prawny Księstwa Liechtenstein oparty jest już tradycyjnie na przejętych rozwiązaniach z prawa austriackiego (nieraz całych kodyfikacji) oraz prawa szwajcarskiego.

Liechtenstein funkcjonuje niemalże jak nowoczesne przedsiębiorstwo, wyspecjalizowane w określonych segmentach gospodarki i ukierunkowane na optymalizację zysku. Z jednej strony Księstwo Liechtenstein nie będąc członkiem Unii Europejskiej, korzysta (tak jak Polska) ze swobodnego dostępu do rynków europejskich jako państwo członkowskie EFTA i EOG. Z drugiej strony korzysta ono z wolnego od ceł dostępu do rynku szwajcarskiego w rama utworzonej w roku 1923 Unii Celnej.

Więzi Księstwa Liechtenstein z Austrią i Szwajcarią widoczne są również w wielu obszarach życia, np. w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości: osoby prawomocnie skazane na karę pozbawienia wolności dłuższą niż 2 lata, odbywają tę karę w austriackich zakładach karnych. Austriackim Kolejom ÖBB powierzone zostało administrowanie liniami kolejowymi w Księstwie Liechtenstein. Z kolei ze Szwajcarią realizowana jest współpraca w obszarach: bezpieczeństwa państwa, polityki zagranicznej, służby granicznej i celnej. Również system gospodarczy w zakresie polityki monetarnej został przekazany w dużej mierze Szwajcarii. Walutą obowiązującą na terytorium Księstwa Liechtenstein jest frank szwajcarski.

Lichtenstein zamieszkuje niewiele ponad 38 tys. mieszkańców. Zalicza się on do najbogatszych państw świata, biorąc pod uwagę jego PKB na jednego mieszkańca. Źródłem zamożności mieszkańców Księstwa Liechtenstein są przekształcenia w systemie prawnym i w gospodarce dokonywane od ponad 70 lat, a ukierunkowane na zmianę gospodarki produkcyjnej (głównie rolniczej) w usługodawczą, stając się atrakcyjnym dla inwestorów i przedsiębiorców centrum finansowym. Księstwo Liechtenstein nie posiada długu publicznego. Rezerwy rządowe przekraczają wartość rocznych wydatków budżetowych państwa. Z tego powodu agencje ratingowe oceniają regularnie wypłacalność Księstwa wskaźnikiem AAA.

Dr. Tomasz Klimek, LL.M.
Öffentlicher Notar
Rechtsanwalt

KANCELARIA ADWOKACKA W AUSTRII
Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien

KANCELARIA NOTARIALNA W LIECHTENSTEINIE Landstrasse 151
FL-9494 Schaan

Tel: +423 792 60 49

E-mail: notariat@klimek.li
WWW: www.klimek.li