Dlaczego Liechtenstein

Problematyka ochrony własnych aktywów (asset protection) oraz międzypokoleniowego planowania i sukcesji biznesu jest przedmiotem coraz to większego zainteresowania nie tylko samych przedsiębiorców, ale i ustawodawców w różnych Państwach. 

W Księstwie Liechtenstein oraz w Republice Austrii standardową instytucją wykorzystywaną dla ochrony majątku oraz przy planowaniu oraz sukcesji firmowego i prywatnego majątku jest prywatna fundacja (tzw. fundacja użyteczności prywatnej lub fundacja użytku prywatnego).

W wielu polskich rodzinnych przedsiębiorstwach rozpoczynają się właśnie przygotowania do pierwszego w historii przekazania biznesu kolejnemu pokoleniu. Polski ustawodawca dostrzegł tą problematykę przygotowując ustawę z dnia 05.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym, która poświęcona jest sukcesji przedsiębiorstw osób fizycznych. 

W dalszym ciągu brak jest jednak w Polsce regulacji dotyczących międzypokoleniowego planowania rodzinnego i majątkowego średnich i dużych przedsiębiorstw, wykorzystywanych już standardowo w Austrii lub Księstwie Liechtenstein. Polska ustawa o fundacjach ogranicza w art. 1 potencjalne cele, dla których można ustanowić fundację, do celów użyteczności publicznej: „Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Celem większości właścicieli firm rodzinnych jest zabezpieczenie osiągniętego sukcesu, tak aby korzystać z niego mogły kolejne pokolenia, nie zaś to, aby został on podzielony bądź skonsumowany wraz z ich śmiercią. Z tego powodu rozwiązania prawne przewidziane w prawie austriackim oraz w prawie Księstwa Liechtenstein cieszą się dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców.

Księstwo Lichtenstein charakteryzuje się z jednej strony bardzo atrakcyjnym systemem podatkowym. Z drugiej strony stabilnością systemu prawnego i politycznego oraz unikalnymi i liberalnymi przepisami dotyczącymi zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Szczególną rolę  m.in. w kontekście ochrony własnych aktywów (asset protection), ochrony poufności danych, łatwego zarządzania majątkiem, zapewnienia płynnej sukcesji biznesu, odgrywa tu fundacja użyteczności prywatnej, nie znana polskiemu systemowi prawnemu (o jej zaletach czytaj tutaj). W Księstwie Liechtenstein bardzo rygorystycznie przestrzegana jest tajemnica bankowa i tajemnica przedsiębiorstwa oraz poufność danych fundacji użytku prywatnego. 

Wprowadzane w Księstwie Liechtensteinie reformy w ostatnich latach miały na celu zmianę wizerunku państwa z raju podatkowego, w którym nie badane są źródła i legalności kapitału, w nowoczesne centrum finansowe, które spełnia wszystkie międzynarodowe standardy. 

Mamy nadzieję, że dzięki informacjom zamieszczonym na stronie naszej Kancelarii Notarialnej otrzymacie, bądź poszerzycie, Państwo ogólny zarys wiadomości dot. Księstwa Liechtenstein oraz jego atrakcyjnych rozwiązań prawnych i podatkowych. W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do podjęcia kontaktu z naszą polskojęzyczną Kancelarią Notarialną w Liechtensteinie. Dr Tomasz Klimek jest polskojęzycznym notariuszem w Liechtensteinie, posiadającym uprawnienia tłumacza przysięgłego języka polskiego i niemieckiego:

Dr Tomasz Klimek, LL.M.
Öffentlicher Notar in Liechtenstein
(Publiczny Notariusz w Liechtensteinie)

Tel. +423 792 60 49
E-mail: notariat@klimek.li

Dr. Tomasz Klimek, LL.M.
Öffentlicher Notar
Rechtsanwalt

KANCELARIA ADWOKACKA W AUSTRII
Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien

KANCELARIA NOTARIALNA W LIECHTENSTEINIE Landstrasse 151
FL-9494 Schaan

Tel: +423 792 60 49

E-mail: notariat@klimek.li
WWW: www.klimek.li